Byer - TPAN

ICAN CAMPAIGN: STEDER STØTTE TPANEN

En global oppfordring fra byer og tettsteder om å støtte FN-traktaten om forbud mot kjernevåpen

Kjernevåpen utgjør en uakseptabel trussel mot mennesker overalt. Dette er grunnen til at 7 i juli i 2017, 122 nasjoner stemte for å vedta Traktat om forbud mot atomvåpen. Alle nasjonale regjeringer er nå invitert til å undertegne og ratifisere denne avgjørende globale avtalen, som forbyder bruk, produksjon og lagring av atomvåpen og danner grunnlag for total eliminering. Byer og byer kan bidra til å generere støtte til traktaten ved å støtte ICANs samtale: "Byer støtter TPAN".